Information in english here.

I forskningsprojektet Elvis har vi sedan 2011 studerat välbefinnandet hos barn i växelvis boende. Resultaten av studier i projektet samt andra svenska studier har nu sammanfattats i en forskningsöversikt.

Rapporten:   Barn i växelvis boende – en forskningsöversikt (Dec 2015) (1238 Kb)

Sammanfattning av rapporten:

Denna rapport har skrivits av forskare i Elvis-projektet på CHESS vid Stockholms Universitet/Karolinska institutet på uppdrag av Socialstyrelsen. Den ger en sammanfattning av den forskningsbaserade kunskapen om hälsa och välbefinnande hos barn i växelvis boende. I rapporten presenteras tio svenska tvärsnittsstudier av skolbarn från 10 års ålder i stora nationellt eller regionalt representativa surveyundersökningar samt en studie med biologiska data.

I en majoritet av studierna rapporteras barn i växelvis boende ha mindre psykisk ohälsa och bättre välbefinnande än jämnåriga som bor med bara en förälder. Detta mönster är likartat hos pojkar och flickor. Tvärsnittsdesignen i samtliga studier gör dock att man bör vara försiktig med alltför definitiva slutsatser, eftersom denna design inte gör det möjligt att fullt ut ta hänsyn till skillnader i bakomliggande faktorer som t ex föräldrars hälsa, sociala situation och kommunikation sinsemellan. Barn i växelvis boende har genomsnittligt bättre materiella resurser än barn som bor med bara en förälder. Även med god kontroll för socioekonomiska skillnader mellan olika slags familjer visar dock merparten av studierna att skolbarn och tonåringar i växelvis boende mår bättre än de som bor enbart med en förälder, varför det är rimligt att spekulera i andra fördelar med växelvis boende. En möjlig förklaring skulle kunna vara att barn i växelvis boende har tillgång till, och stöd från, båda sina föräldrar.

En rad kunskapsluckor identifieras i rapporten. Studier av god metodologisk kvalitet som fokuserar på de yngsta barnen, framför allt 0-3 år, saknas i hög grad. Longitudinella studier som har förutsättningar att mäta förändringar i psykisk hälsa och välbefinnande före och efter att föräldrar separerar är också mycket angelägna, liksom studier med ett individperspektiv som kan ge vägledning för beslut om boendeform för särskilt sårbara barn när föräldrar separerar. Det är ändå värt att notera är att inte finns någon studie som tyder på att barns hälsa skulle vara sämre i växelvis boende än i boende med enbart en förälder från 4 års ålder, men avsaknaden av kunskap om barn 0-3 år gör att några slutsatser inte bör dras om denna åldersgrupp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du har några frågor om Elvis-projektet så kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett e-mail till malin.bergstrom@ki.se eller emma.fransson@ki.se.

Växelvis boende i Sverige

Varje år upplever ungefär 50,000 svenska barn att deras föräldrar separerar. De flesta föräldrar fortsätter att ha gemensam vårdnad efter separationen. Tidigare var det vanligast att barn bodde enbart med sin mamma men under de senaste tjugo åren har andelen barn som bor växelvis, dvs omväxlande och ungefär lika mycket hos sina föräldrar, ökat betydligt. Idag bor mellan vart tredje och fjärde barn med separerade föräldrar så och de flesta barn bor åtminstone ibland med båda sina föräldrar. Växelvis boende är vanligast bland barn mellan ungefär 6 och 9 år. Uppskattningsvis har idag cirka 10 % av alla barn i Sverige växelvis boende. Det är en av de största förändringarna i svenska barns vardag på senare tid.

 
  Källa Statistiska Centralbyrån
 

Växelvis boende i andra länder
Även i andra länder i västvärlden har växelvis boende blivit vanligare. I Norge, Australien och Storbritannien bor ungefär vart tionde barn med separerade föräldrar så och i Danmark, Holland och i vissa delar av USA vart femte.

Facebook

Bli kompis med Elvis på Facebook: Elvis Projektet

Publikationer från Elvis

Bergström, M., Fransson, E., Fabian, H., Hjern, A., Sarkadi, A., & Salari, R. (In press). Pre-school children living in joint physical custody arrangements show less psychological symptoms than those living mostly or only with one parent. Acta Paediatrica

Låftman, S. B., Fransson, E., Modin, B. & Östberg, V. (2017). National data study showed that adolescents living in poorer households and with one parent were more likely to be bullied. Acta Paediatrica. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.13997/epdf

Turunen, J., Fransson, E. & Bergström, M. (2017). Self-esteem in children in joint physical custody and other living arrangements. Public health. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350617301464

Fransson, E., Låftman, S. B., Östberg, V., Hjern, A., & Bergström, M. (2017). The Living Conditions of Children with Shared Residence – the Swedish Example. Child Indicators Research. doi: 10.1007/s12187-017-9443-1. 
http://link.springer.com/article/10.1007/s12187-017-9443-1/fulltext.html

Fransson, E., Sarkadi, A., Hjern, A., & Bergström, M. (2016). Why should they live more with one of us when they are children to us both?: Parents' motives for practicing equal joint physical custody for children aged 0–4. Children and Youth Services Review, 66, 154-160. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.05.01 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740916301554

Fransson, E., Bergström, M. & Hjern, A. (2015). Barn i växelvis boende – en forskningsöversikt. Rapport från CHESS, Stockholms universitet.

Fransson, E., Turunen, J., Hjern, A., Östberg, V., & Bergström, M. (2015). Psychological complaints among children in joint physical custody and other family types: Considering parental factors. Scandinavian Journal of Public Health. doi: 10.1177/1403494815614463. Länk: http://sjp.sagepub.com/content/early/2015/11/04/1403494815614463.full.pdf+html

Bergström, M., E. Fransson, B. Modin, M. Berlin, P. A. Gustafsson and A. Hjern (2015). "Fifty moves a year: is there an association between joint physical custody and psychosomatic problems in children?" Journal of Epidemiology and Community Health. Länk: http://jech.bmj.com/content/early/2015/04/09/jech-2014-205058.full.pdf+html

Fransson, E., Folkesson, L., Bergström, M., Östberg, V., & Lindfors, P. (2014). Exploring salivary cortisol and recurrent pain in mid-adolescents living in two homes. BMC Psychology, 2(1), 46. Länk: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s40359-014-0046-z.pdf

Bergström, M., Fransson, E., Hjern, A., Köhler, L., & Wallby, T. (2014). Mental health in Swedish children living in joint physical custody and their parents' life satisfaction: A cross‐sectional study. Scandinavian journal of psychology, 55(5), 433-439. Länk: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sjop.12148/pdf

Bergströmet al.: Living in two homes-a Swedish national survey of wellbeing in 12 and 15 year olds with joint physical custody.BMC Public Health201313:868
Länk: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-13-868.pdf

 Socialstyrelsen och CHESS om växelvis boende (1416 Kb)

Annan forskning om växelvis boende

Bjarnason, T., Bendtsen, P., Arnarsson, A. M., Borup, I., Iannotti, R. J., Lofstedt, P., et al. (2012). Life Satisfaction Among Children in Different Family Structures: A Comparative Study of 36 Western Societies. Children & Society, 26(1), 51-62.

Nielsen, L. (2013). Shared Residential Custody: Review of the Research (Part I of II). American Journal of Family Law, 27, 61-71.

Nielsen, L. (2013). Shared Residential Custody: Review of the Research (Part II of II). American Journal of Family Law, 27, 123-137.

En svensk rapport

SOU (2011). 2011:51 Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull. [Continuous parenthood: about responsibilities, economy and cooperation for the sake of the child], Statens offentliga utredningar. Stockholm: Fritze.
(länk: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/170332)

Artiklar som rör växelvis boende för småbarn:

Lamb, M. E., & Kelly, J. B. (2010). Improving the Quality of Parent-Child Contact in Separating Families with Infants and Young Children: Empirical research Foundations. In R. M. Galatzer-Levy, L. Kraus & J. Galatzer-Levy (Eds.), The Scientific Basis of Child Custody Decisions (2nd ed., Vol. 49, pp. 2p).
(länk:  http://jkseminars.com/pdf/ImprovingQualityArt.pdf)

Pruett, K. M., Ebling, R., & Insabella, G. (2004). Critical Aspects of Parenting Plans for Young Children: Interjecting Data Into the Debate About Overnights. Family Court Review, 42(1), 39-59.

Tornello, S. L., Emery, R., Rowen, J., Potter, D., Ocker, B., & Xu, Y. S. (2013). Overnight Custody Arrangements, Attachment, and Adjustment Among Very Young Children. Journal of Marriage and Family, 75(4), 871-885.

Ladda ner

I januari 2014 kom en ny rapport om växelvis boende för barn under fyra år som undertecknats av 110 forskare och experter från hela världen. Vi har fått författarens tillstånd att dela den här.

 Social Science and Parenting Plans for Young Children: A Consensus Report Richard A. Warshak (369 Kb)

Ny rapport från Socialstyrelsen, bl.a. om ungdomar med växelvis boende: "Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa"

Artiklar

 "Växelvis boende - inte den sämsta lösningen" / LevaPS! (September 2011) (265 Kb)

 "Flytten mellan mamma och pappa" / Smålandstidningen (Januari 2012) (1303 Kb)

Vi som arbetar i Elvis  

Gruppbild Elvis
Gruppbild Elvis
 
Fr. vänster:

Emma Fransson, leg. psykolog och med dr
Anders Hjern, leg läkare och professor
Malin Bergström, leg. psykolog och med dr

Det är många som kontaktar oss rörande enskilda barns boende och vårdnad. Tyvärr har vi ingen möjlighet att vara behjälpliga eller ens besvara sådana frågor. Däremot hoppas vi att våra studier och den forskning vi länkar till här kan vara till hjälp.

 

Länkar

Vissa föräldrar som separerat har en svår situation innan frågor kring vårdnad och boende löst sig. Under "Related links" hittar du länkar till institutioner och föreningar där man kan få hjälp och stöd av professionella eller av andra i samma situation.

Elvis i internationell media

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/jan/24/sharing-custody-childrens-mental-health-divorce-separation

http://www.dailymail.co.uk/health/article-3402583/Couples-stay-sake-children-not-doing-best-thing-youngsters-mental-health.html

http://www.healthcanal.com/child-health/69958-children-in-joint-physical-care-have-better-health-than-children-living-with-one-parent.html

http://www.cbc.ca/news/health/children-of-divorce-may-not-face-added-stress-from-joint-custody-1.3063448

 

Elvis i media

Studio Ett: "Växelvis boende för barn"

Unt.se: Växelvis boende inte farligt

Gomorron Sverige: Växelvis boende bättre för skilsmässobarn

Svenska Dagbladet: Växelvis boende inte dåligt för unga

Expressen: Växelvis boende inte dåligt för unga

Dagens Nyheter: Barn med växelvis boende mår inte sämre

Rapport: Växelvis boende bäst för barnen

Piteå-Tidningen: Växelvis boende är bra

Nyhetstecken: Barn mår bättre med växelvis boende

Södermanlands Nyheter: Växelvis boende inte dåligt för unga

Norran: Växelvis boende inte dåligt för unga

Norrköpings Tidningar: Växelvis boende inte dåligt för unga

Norrbottens-Kuriren: Växelvis boende inte dåligt för unga