The TriSSS logotype

På svenska
Välkommen till hemsidan för forskningsprogrammet: "Skolans betydelse för de ungas psykiska hälsa" För mer information om forskningsprogrammet, var god använd menyn till vänster eller klicka här:
Mer information

In English
Welcome to the website for the research programme: "The relevance of the school for young people’s psychological health”. For more information about the research programme, please use the menu to the left or click here:
More information